Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Splošni pogoji za naročnike in uporabnike storitev posredovanja povpraševanj.

 1. Pomen izrazov

Ponudnik: Rok Taušič, Gregorčičeva ulica 12, 3320 Velenje

Naročnik: Podjetje ali fizična oseba, ki uporablja storitev posredovanja povpraševanj preko spletne aplikacije www.avtoponudbe.si .

Stranka: Podjetje ali fizična oseba, ki uporablja storitev www.avtoponudbe.si za oddajo povpraševanj in pridobivanje ponudb naročnikov.

Posredovanje povpraševanj je storitev posredovanja posameznih povpraševanj in kontaktov strank, ki se zanimajo za izvedbo storitve.

Naročnik in ponudnik ugotavljata, da je naročnik pri ponudniku storitev naročil storitve posredovanja povpraševanj (v nadaljevanju storitve). Storitev obsega posredovanje povpraševanj, v obsegu, določenem v naročilnici.

 1. Cene in plačila

Storitev oddaje povpraševanj je strankam na voljo popolnoma brezplačno.

Naročnik in ponudnik se dogovorita, da bo naročnik plačal članarino, ki je na uradnem ceniku.

Naročnik je dolžan na posamezno posredovano povpraševanje odgovoriti po elektronski pošti v roku 5 delovnih dni.

Cena članarine se lahko spreminja. Ponudnik storitve mora o vsaki spremembi cene obvestiti naročnika po elektronski pošti vsaj 30 dni pred pričetkom obračunavanja storitve po novi ceni. Šteje se, da naročnik z novo ceno soglaša, v kolikor ji pisno ne nasprotuje v roku 10 dni po prejemu obvestila o spremembi cene.

Ponudnik storitve za članarino izstavi naročniku račun z rokom plačila najmanj 8 dni. Naročnik je seznanjen, da v primeru neplačila v roku ponudnik storitve izstavi opomin z zakonitimi zakonskimi obrestmi oziroma naročniku preneha posredovati povpraševanja.

III. Posredovanje povpraševanj

Ponudnik ne zagotavlja obsega ali vsebine posredovanih povpraševanj. Ponudnik se zanaša na podatke, ki mu jih posredujejo stranke.

Ponudnik ne odgovarja za morebitne tehnične težave, ki naročniku onemogočijo prejem povpraševanj.

Naročnik je opozorjen, da posredovanje povpraševanja ne pomeni posredovanje nakupa, oziroma da ponudnik storitve ne jamči nakupa s strani tretjih oseb in povpraševalcev. Ponudnik storitve le posreduje prejeta povpraševanja.

Ponudnik ne zagotavlja, da bo storitev, za katero je bilo oddano povpraševanje, dejansko izvedena.

Ponudnik ni odgovoren za morebitne spore med stranko in naročnikom, prav tako ponudnik ni odgovoren za dogovor, pripravo, izvedbo in posledice, ki nastanejo pri izvedbi storitve ali v drugih odnosih med stranko in naročnikom.

 1. Prekinitev posredovanja

Naročnik lahko od ponudnika storitev pisno zahteva, da preneha s posredovanjem povpraševanj. Ponudnik je dolžan v roku petih dni od prejema zahteve prenehati s posredovanji povpraševanj. Naročnik se strinja, da v kolikor zahteva predčasno prekinitev, ni upravičen do vračila članarine. Vsaka stran lahko pogodbo prekine s pisno zahtevo.

 1. Pogoji uporabe: naročniki

Naročnik se s potrditvijo naročila strinja z:

 1. Z višino članarine za določeno obdobje za posredovanje povpraševanj
 2. Soglaša, da bo pripravil ponudbe za vsa posredovana povpraševanja.
 3. S posledicami, ki nastanejo na podlagi naročila.
 4. Z načinom posredovanja ponudb in obsegom jamčevanja ponudnika.
 5. Soglaša, da bo ponudnik lahko na svojih straneh objavil ocene in mnenja strank o naročniku v poljubnem obsegu in obliki.
 6. Da bo storitve na podlagi povpraševanj opravil v skladu z zakoni, ki veljajo v Republiki Sloveniji.
 7. Naročnik nima pravice do povračila plačane članarine v kolikor zahteva prekinitev posredovanja povpraševanj.
 8. Naročnik zagotavlja, da bo podatke o strankah, pridobljene preko storitev posredovanja povpraševanj, uporabil v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah in Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 9. Naročnik zagotavlja, da bo podatke o strankah, uporabil izključno z namenom priprave ponudbe in sklenitve posla s stranko.
 10. Naročnik zagotavlja, da osebnih podatkov strank v nobenem primeru ne bo posredoval drugim uporabnikom ali pogodbenim obdelovalcem. Prav tako ne bo posredoval drugih podatkov, ki so objavljeni v povpraševanju.
 1. Pogoji uporabe: stranke
 1. Oddaja povpraševanja na spletni strani www.avtoponudbe.si je za stranke brezplačna.
 2. Za izbiro ali neizbiro naročnika odgovarja stranka. Stranka se z oddajo povpraševanja ne zavezuje k izbiri.
 3. Ponudnik ne odgovarja za storitve ali izdelke, ki jih stranka naroči pri naročniku storitev posredovanja povpraševanj. Stranka sklepa dogovore zgolj z naročnikom storitev, ponudnik za izvedena dela in kakovost opravljenih storitev ne odgovarja.
 4. Pri posredovanju podatkov o naročnikih se ponudnik zanaša na podatke, ki so jih posredovali naročniki.
 5. Ponudnik preveri zanesljivost naročnikov v skladu z notranjimi pravili ponudnika. Ponudnik ne odgovarja za ustreznost naročnikov, ki jim je posredoval povpraševanje.
 6. Ponudnik posreduje povpraševanja naročnikom, kateri ustrezajo kriterijem, ki si jih je stranka izbrala.

VII. Obveznosti in pravice ponudnika

 1. Ponudnik si pridržuje pravico spremeniti ali prekiniti storitev posredovanja povpraševanj, tako začasno kot stalno, če naročnika obvesti preko elektronske pošte najmanj pet dni pred prekinitvijo. Naročniku se v tem primeru vrne sorazmerni del plačane članarine.
 2. Ponudnik si pridržuje pravico občasno spreminjati splošne pogoje, ki jih bo opremil z datumom spremembe. Če se naročnik ne strinja s spremenjenimi pogoji poslovanja, mora nemudoma prenehati z uporabo storitve posredovanja povpraševanj. Nadaljnja uporaba storitve posredovanja povpraševanj pomeni strinjanje s pogoji poslovanja.
 3. Ponudnik si pridržuje pregledovati ocene strank in uporabniške račune naročnikov z namenom zagotavljanja višje kakovosti storitev strankam.

VIII. Reševanje sporov

V primeru sodnega spora je pristojno sodišče po sedežu ponudnika storitve.

V Velenju, dne, 30.1. 2016

Varstvo osebnih podatkov:

Osebni podatki naših uporabnikov so eno izmed področij, kateremu posvečamo izredno skrb in pozornost. Poskrbimo, da so vse zahteve ne samo dosežene, ampak jih, če se le da, presežemo, saj se zavedamo občutljive narave tega področja.

Upravitelj portala AvtoPonudbe.si je v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) zavezan k varovanju osebnih podatkov svojih uporabnikov.

Za potrebe poslovanja portala AvtoPonudbe.si zbira naslednje uporabnikove podatke:

 • ime in priimek,
 • naslov in kraj bivanja,
 • naslov elektronske pošte
 • kontaktno telefonsko številko,
 • ter ostale podatke, ki jih uporabniki vnesete v obrazce na spletnem mestu AvtoPonudbe.si.

Za točnost podatkov, ki jih vnesete uporabniki, ne odgovarjamo.

 

www.AvtoPonudbe.si

ustanovitelj portala Rok Taušič